Joker Reklam i Uppsala

Med 45 års kompetens och kunskap skapar vi väldefinierade nischer samt skapande av kundspecifika lösningar.

Vi har stor erfarenhet av att tillhandahålla skyltar åt företag, institutioner och offentliga miljöer.
Bildekorer, banderoller, dekaler samt självhäftande texter är något som vi även pysslar med.
Egen produktion innebär korta leveranstider.
Personlig service där vi träffar uppdragsgivaren och ger förslag på placering, färg och format.
Uppdragen kan variera allt från enstaka skyltar till hela skyltprogram.