Kontrast­markeringar för ökad till­gänglighet


Producering och montering av kontrast­­markering

Kontrastmarkering underlättar för synsvaga och personer med andra orienteringssvårigheter. Markeringarna blir till betydelsefull hjälp när det handlar om att tillgängliggöra lokaler, butiker och restauranger.

Markeringarna bör vara konsekventa inom hela byggnaden, samma mönster bör upprepas. Kontrastmarkering är dock inte enbart till för säkerheten, de kan också ge en unik touch åt ditt kontor och din inredning.

Vi på Joker Reklam har stor erfarenhet av att producera och montera olika kontrastmarkeringar. Vill du ha kontrastmarkering i form av din logotype eller vill du ha en diskret och elegant kontrastmarkering i form av prickar som vi skär ut i en frostad folie? Det fixar vi!

Små runda kontrastmarkeringar på glasväggar inne i ett kontorslandskap
Små runda kontrastmarkeringar på glasväggar inne på ett kontor

Nivåskillnader behöver kontrastmarkeras

Kontrastmarkerade nivåskillnader gör så att dessa lätt kan uppfattas av folk med nedsatt syn. Kontrastmarkeringar kan även behövas till golv och trappor. Trappor ska kontrastmarkeras på översta och nedersta steget. Vi använder oss i de flesta fall av en folie som kallas Rough Mark, denna folie fäster väldigt bra på i princip alla ytor såsom betong mm.

Vi laminerar golvkontrasten med ett halkskyddslaminat vilket ökar både säkerheten och hållbarheten. Vi kan även ombesörja golvkontrast i form av taktila metallbrickor i olika utföranden.

Bild på Kontrastmarkeringar på trapporna i ett trapphus, hjälper personer med nedsatt syn
Kontrastmarkeringar på padelbanor, perfekt för kontrastmarkering och marknadsföring
Kontrastmarkeringar på glasvägg, producerad och monterad av Joker Reklam
Kontrastmarkeringar på stora kontorsglasväggar

Beställ kontrastmarkeringar från oss